domingo, 9 de junio de 2013

Valoració del blog

Després d’haver portat a terme totes les activitats que engloba aquest blog, crec que puc afirmar que aquesta experiència m’ha servit per a ser crítica amb els coneixements que posseeixo i amb les diferents formes d’actuar a dintre de l’aula que existeixen. A més, m'ha ajudat a posar per escrit moltes reflexions que m'haurien passat per alt si no hagués realitzat aquesta assignatura al mateix temps que les pràctiques.

Acceptar les coses així com en venen donades de l’exterior, sense contrastar-les amb la pràctica a dintre de les aules ni questionar les actuacions que observem, no és una bona idea, pel que em sembla que aquest blog m'ha ajudat a estar  més atenta a tot allò que m'envoltava en el meu dia a dia a l'escoleta, analitzar-ho i plantejar-me què m'agradaria que formés part del meu estil professional en el camp de l'educació.

Cada situació és diferent, i per tant, no podem utilitzar els mateixos fonaments o recursos teòrics per a tots els casos, sinó que hem de ser capaços d’observar als infants per saber com és cadascun dels nostres alumnes i quines són les seves necessitats, a fi de donar-los les solucions més adients per a ells, que potser seran poc útils en altres infants.

A més, aquesta assignatura m’ha ajudat a relacionar la teoria que hem aprés al llarg de la nostra formació com a docents amb el què he pogut comprovar mitjançant la pràctica, i m’ha fet reflexionar molt respecte a com vull que sigui el meu estil docent.

Per últim, però no menys important, la realització progressiva de totes aquestes activitats crec que és molt interessant, ja que posa de manifest l’evolució personal que he anat seguint així com anava avançant tant en el meu període de pràctiques, com en els continguts dels mòduls tractats a l'assignatura i a les entrades al blog. Crec que han estat quatre mesos molt intensos, i poder plasmar les meves impressions i les meves opinions en aquests formats, m’ha ajudat a posar en ordre els meus coneixements i a realitzar una autoavaluació que reflexa de forma més encertada el meu procés i, més encara, a adonar-me del llarg camí que em queda per recórrer en el món de l’educació, ja que sé que vull ser una bona mestra, i per tant, he de treballar molt dur per aconseguir el màxim possible de recursos i coneixements que m’ajudin a trobar les millors solucions per a cada situació que se’m plantegi en el meu dia a dia com a mestra, acompanyant als infants en el seu aprenentatge el més adientment possible.
A més, m'ha ajudat a ser constant i a portar al dia les pràctiques i les tasques a realitzar per a aquesta assignatura, fet que valoro molt possitivament.

Les competències que he treballat han estat la 1.1 per haver accedit a dades i recursos existents per a resoldre les activitats i tasques que se m'han plantejat tant a l'assignatura com al Pràcticum, i la  1.3, ja que he accedit i revistt altres bloc i experiències per tal d'ampliar la meva pròpia formació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario